Chuyên mục: Thông Tin

Máy khuấy chìm bể anoxic

Máy khuấy chìm bể anoxic là 1 vật dụng đặc điểm nổi trội. Trong xử lý nước thải, máy khuấy chìm bể anoxic đươc sử dụng để đảo trộn nước thải, tạo ra môi trường …