Chuyên mục: Thông Tin

Tiểu sử về Xavi

Cầu thủ bóng đá Xavi sinh ngày 25-1-1980 tại Nước Tây Ban Nha. Là Cầu thủ bóng đá sinh thuộc cung Bảo Bình, cầm tinh con (giáp) dê (Kỷ Mùi 1979). Xavi xếp hạng nổi …