Tháng: Tháng Tư 2019

Cân nhắc phụ trợ bộ lưu điện

Các khía cạnh khác của việc thực hiện chế độ sinh thái trong một cơ sở bao gồm hao mòn linh kiện, tuổi thọ pin và quá độ nhiệt. Khi chế độ sinh thái chuyển tải …